کنفرانس بین‌المللی روندهای مهندسی مکانیک

 

دکتر رفیعی به عنوان یکی از اعضای کمیته علمی دومین کنفرانس بین‌المللی روندهای مهندسی مکانیک (MECE-2017) که در کشور امارات متحده عربی در سال 2017 برگزار می‌گردد، انتخاب شدند (لینک).