گرد همایی اعضاء آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

 


اعضاء آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، در روز دوشنبه بیست و یکم اسفند سال نود و شش به مناسبت نزدیک شدن آغاز سال جدید بر اساس سنت سالیانه، برای صرف شام گرد هم جمع شدند. در این محفل دوستانه که به میزبانی آقای دکتر رفیعی برگزار گردید، اکثر همکاران فارغ التحصیل قدیمی و تمامی همکاران ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد و دکترا حضور داشتند و دستاوردهای سال گذشته خود را جشن گرفتند.