آقای دکتر رفیعی به عنوان داور برتر نشریات معتبر بین المللی انتخاب شدند.


آقای دکتر رفیعی به عنوان داور برتر نشریات معتبر بین المللی ذیل توسط انتشارات الزویر برای سالهای 2016، 2017 و 2018 انتخاب شدند:

1- Composite Structures

2- Composites Part B

3- International Journal of Fatigue

4- Energy

5-Thin-walled Structures

6- Wind Engineering & Industrial Aerodynamics

 

به داورانی که در گروه 10درصد برتر به واسطه داوری‌های که در خلال دو سال فعالیت خود قرار بگیرند، نشان داور برگزیده و برتر توسط الزویر اهداء‌ می‌گردد. لازم به ذکر است که تمام نشریات فوق توسط پایگاه WOS نمایه شده‌اند و کیفیت آنها در گروه Q1 قرار می‌گیرد.