تقدیر از پایان­ نامه کارشناسی ارشد

 

انجمن هوافضای ایران از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس امین قربان حسینی به راهنمایی جناب آقای دکتر رهام رفیعی با موضوع "پیش بینی خواص مکانیکی الیاف پرزدار" در گرایش فضایی به عنوان پایان نامه برتر دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، در مراسم اختتامیه کنفرانس هوافضای سال 1397، تقدیر بعمل آورد. آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ضمن تبریک به آقای مهندس قربان حسینی که در حال حاضر دانشجوی دکترای مشغول به فعالیت در آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت می‌باشد، برای ایشان آرزومند موفقیت‌های پی‌درپی می‌باشد.