چاپ فصلی از کتاب Fatigue life prediction of composites and composite structure

دکتر رفیعی فصل چهاردهم "’Fatigue life prediction of composites and composite structure" تحت عنوان " Fatigue life prediction of wind turbine rotor blades manufactured from composites " را به چاپ رساندند.

انتشارات Woodhead، 2010


کارخانه GRP در اسپانیا

دکتر رفیعی از کارخانه GRP در اسپانیا، مادرید دیدن کردند، نوامبر 2010.


شرکت Polychem

دکتر رفیعی از شرکت Polychem در امارات متحده عربی، دبی که تولیدکننده­ی رزین­های پلیمری می­باشد، بازدید کردند. 2009


سخنرانی در گروه صنعتی سدید

دکتر رفیعی در گروه صنعتی سدیدبه ارائه سخنرانی درباره "کامپوزیت و کاربردهای آن" پرداختند، 2008.


کارخانه GRP

دکتر رفیعی از کارخانه GRP در چین دیدن کردند، 2008.


شماره صفحات: « 11,12,13... » (125 خبر در 13 صفحه)