عنوان پروژه

تاریخ

کارفرما

بازرسی فرآیند تولید، مستندات و محصولات مخازن CNG کامپوزیت برای خودروهای سواری

1387

شرکت توسعه تجارت پارمیس

بهینه‌سازی مصرف مواد اولیه در تولید لوله‌های کامپوزیت به روش پیچش الیاف ناپیوسته بر اساس طراحی و تحلیل سازه‌ای

1388 تا 1390

شرکت ارکان لوله

تحلیل کلان صنعت کامپوزیت ایران و ارائه نقشه راه توسعه در آینده

1389

مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

تبیین آزمون‌های مختلف پره توربین بادی بر اساس رهیافت چندسطحی

1390

شرکت صبانیرو

توسعه نرم‌افزار طراحی لوله COMPIPE برای طراحی سازه‌ای لوله‌های کامپوزیت

1390-1391

شرکت ارکان لوله

پیش‌بینی استحکام محیطی لوله‌های کامپوزیتی حاوی لایه شن

1390-1391

شرکت ارکان لوله

مطالعه تئوری و تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله‌کربنی چندجداره

1391 تا 1392

صندوق حمایت از پژوهشگران

پیش‌بینی فشار تخریب علمکردی لوله کامپوزیتی حاوی پرکننده

1392 تا 1393

شرکت ارکان لوله

مطالعه فنی-اقتصادی احداث مزرعه بادی در کشور عمان

1394

شرکت مدیریت پروژه هیربدان

تدوین دستورالعمل نگهداری و بازرسی لوله کامپوزیت برای انتقال گاز

1395 تا 1396

شرکت گاز استان بوشهر

بررسی تجربی خواص مکانیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت ورق گرافن/اپوکسی و توسعه مدل تئوری برای پیش‌بینی خواص مکانیکی

1395 تا 1396

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

بررسی تجربی و تئوری رفتار بلند مدت خزشی لوله کامپوزیت تحت بارعرضی فشاری

1396 تا 1397

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت کامپوزیت‌های مناسب جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق 1397 پژوهشگاه نیرو