دکتر سهیل جعفری
مرتبه علمی: محقق
دانشگاه: University of Sussex, UK
 
رشته های متخصص:
  • الگوریتم های بهینه سازی سراسری
  • مسائل بهینه سازی مهندسی
  • مهندسی کنترل
  • مدلسازی و کنترل موتورهای توربین گاز هوایی
  • آنالیز مودال تئوری و عملی
 
 
وب سایت:
Editorial Board Member, International Journal of Aerospace Engineering (SAP) 
صفحه شخصی
 
پست الکترونیکی: s.jafari[at]sussex.ac.uk