سعید رحمانیان (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1381 - 1385  دانشگاه علم و صنعت ایران
 کارشناسی ارشد  1385 - 1387  دانشگاه صنعتی اصفهان
 دکتری  1390 - Now  
موضوع تحقیق:
ساخت و مشخصه‌سازی مکانیکی نانوکامپوزیت حاوی میکروفیلر و نانولوله 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • نانو کامپوزیت
  • سنتز نانو لوله کربن
  • مکانیک شکست
 
مقالات:

1. "Carbon and Glass Hierarchical Fibers: Influence of Carbon Nanotubes on sile, Flexural and Impact Properties of Short Fiber Reinforced Composites", Materials & Design, Volume 43, January 2013, Pages 10-16.

2. "Synthesis of vertically aligned carbon nanotubes on carbon fiber", Applied Surface Science, Volume 271, 15 April 2013, Pages 424-428.

3. "Effect of Fiber Coating and Geometry over Mechanical Properties of Hierarchical CNT-CF/PP Composite", Materials & Design, Volume 54, February 2014, Pages 660-669.

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
saeedfed[at]gmail.com