مهدی شایانمهر (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1383 - 1388  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
 کارشناسی ارشد  1388 - 1390  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده مهندسی هوافضا
 دکتری  1392 - 1395  دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، دانشکده مهندسی هوافضا
موضوع تحقیق:
بررسی رفتار ارتعاشی تیرهای کامپوزیتی اليافی تقويت شده با نانوذرات 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر مجید جمال امیدی، دکتر رهام رفیعی، دکتر سعید شکراللهی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • نانو مکانیک
  • مدلسازی دینامیک مولکولی
  • مدلسازی چند مقیاسی
  • ارتعاشات 
 
مقالات:

1. “A study on nonlinear vibration behavior of CNT-based representative volume element”, M. Jamal-Omidi, M. Shayanmehr, S. Shokrollahi, R. Rafiee, Aerospace Science and Technology, 2016; 55: 272-281. [In English]

2. “A study on equivalent spherical structure of buckyball-C60 based on continuum shell model”, M. Jamal-Omidi, M. Shayanmehr, R. Rafiee, Latin American Journal of Solid and Structures, 2016; 13: 1016-1029. [In English]

 

 
 
جزئیات تماس
 
پست الکترونیکی: 
mahdishayanmehr@gmail.com