سینا ستوده
 
 کارشناسی  1387 - 1391  مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
 کارشناسی ارشد  1393 - 1395  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
 دکتری  1395 - Now  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
بررسی تورق لایه‌های کامپوزیتی در بارگذاری خستگی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
دکتر فکور 
علایق پژوهشی:
  • مواد کامپوزیت
  • روش اجزاء محدود
  • مکانیک تخریب 
 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
si.sotoudeh[at]ut.ac.ir