مطهره خان پور (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1387 - 1391  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده مهندسی مکانیک،بابل
 کارشناسی ارشد  1392 - 1394  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
تاثیر عدم قطعیتهای فرآیند تولید پره کامپوزیتی توربین بادی بر روی توان خروجی توربین 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
دکتر جعفری 
علایق پژوهشی:
  •     کامپوزیت
  •     پره های توربین باد
  •     ارتعاشات و کنترل
 
مقالات:

1. “Analyzing structural behavior of composite wind turbine blade using simplified modeling”, R. Rafiee, M. Moradi, M. Khanpour, SolMech2016, Warsaw, Poland. [In English]

2. “The influence of material properties on the aeroelastic behavior of a composite wind turbine blade”, R. Rafiee, M. Moradi, M. Khanpour, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2016; 8, 063305. [In English]

 

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
mt.khanpour[at]gmail.com