پارسا شریفی
 
 کارشناسی  1388 - 1393  دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
 کارشناسی ارشد  1394 - Now  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
مطالعه ارتعاشات تصادفی درسازه کامپوزیت 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رهام رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • کامپوزیت
  • ارتعاشات
  • روش المان محدود
 
مقالات:

1. “Challenges of industrial applications of nanocomposites”, R. Rafiee, P. Sharifi, A. Eskandariyun, IranComp95 (2017), Tehran, Iran

 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
parsa.sharifi@ut.ac.ir