امیر علی اسکندریون (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1389 - 1394  دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک
 کارشناسی ارشد  1394 - Now  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
استخراج خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های حاوی گرافین 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رهام رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • طراحی و تحلیل سازه های کامپوزیتی
  • نانوکامپوزیت ها
  • روش اجزای محدود
 
مقالات:

1. “Challenges of industrial applications of nanocomposites”, R. Rafiee, P. Sharifi, A. Eskandariyun, IranComp95 (2017), Tehran, Iran

2. “Modeling graphene sheets using nano-scale continuum mechanics approach”, R. Rafiee, A. Eskandariyun, ICCS19 (2016), Porto, Portugal.

3. “Comparative study on predicting Young's modulus of graphene sheets using nano-scale continuum mechanics approach”, R. Rafiee,  A. Eskandariyun, Physica E, 2017; 90:42-48

 

 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
a.eskandariyun@gmail.com