محمد علی ترابی (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1390 - 1394  دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مکانیک
 کارشناسی ارشد  1394 - 1396  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
Predicting burst pressure in composite pressure vessels 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رهام رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • آکوستیک
  • کامپوزیت
 
مقالات:

1. "Comparative study on the prediction of first ply failure in composite pressure vessels", R. Rafiee, M.A. Torabi, IranComp95 (2017), Tehran, Iran

2. "Stochastic prediction of burst pressure in composite pressure vessels", R. Rafiee, M.A. Torabi, Composite Structures, 2018; 185:573-583.

 

 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
alitorabi.eng90@gmail.com