محمدرضا حبیب آگهی (فارغ‌التحصیل)
 
 کارشناسی  1389 - 1393  دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک
 کارشناسی ارشد  1394 - 1396  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
بررسی تورق در سازه های کامپوزیتی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رهام رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • تحلیل عددی و آزمایشگاهی تنش
  • مدلسازی و تحلیل المان محدود
  • پره توربین باد
 
مقالات:

1. “Simulation of ring stiffness test for composite pipes using finite element method”, R. Rafiee, M.R. Habibagahi, IranComp95 (2017), Tehran, Iran

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
m.reza.habibagahi[at]ut.ac.ir