محسن مرادی
 
 کارشناسی  1387 - 1391  دانشگاه یاسوج،دانشکده فنی مهندسی
 کارشناسی ارشد  1391 - 1393  دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی پره توربین بادی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی/دکتر طحانی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  •       دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
  •      برهمکنش سازه و سیال (FSI)
  •      آیروالاستیسیته پره­ های دوار
 
مقالات:

1. “Simulation of aeroelastic behavior in a composite wind turbine blade”, R. Rafiee, M. Tahani, M. Moradi, Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2016; 151: 60-69. [In English]

2. “The influence of material properties on the aeroelastic behavior of a composite wind turbine blade”, R. Rafiee, M. Moradi, M. Khanpour, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2016; 8, 063305. [In English]

3. “Analyzing structural behavior of composite wind turbine blade using simplified modeling”, R. Rafiee, M. Moradi, M. Khanpour, SolMech2016, Warsaw, Poland. [In English]

4. “Aeroelastic instability analysis of a composite wind turbine blade”, R. Rafiee, M. Moradi, ICCS18 (2015), Lisbon, Portugal. [In English]

 

 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
m.moradi89.ac[@]gmail.com