مدير

دکتر رهام رفیعی


همکاران پژوهشی

رضا ملکی مقدم
فرشید رشادی
علی امینی
محسن مرادی


دانشجویان دکترا

سعید رحمانیان (فارغ التحصیل)
Nam VU (فارغ التحصیل)
حمید قاسمی (فارغ التحصیل)
مهدی شایانمهر (فارغ التحصیل)
رضا خادمی زاهدی
امین قربان حسینی
مصطفی صحرایی
فرنوش قاید ندومی
سینا ستوده
حسین راشدی


دانشجویان کارشناسی ارشد

مصطفی طاهری (فارغ التحصیل)
سید هادی حسام سادات (فارغ التحصیل)
وحید فیروزبخت (فارغ التحصیل)
رضا پورعزیزی (فارغ التحصیل)
بهزاد مظهری (فارغ التحصیل)
علیرضا مروارید عراقی (فارغ التحصیل)
سعید عیدی (فارغ التحصیل)
حسین رستگاریان جهرمی
مطهره خان پور (فارغ التحصیل)
فرشته اسلامی سامانی (فارغ التحصیل)
امین قربان حسینی (فارغ التحصیل)
پارسا شریفی
رضا شهزادی (فارغ‌التحصیل)
امیر علی اسکندریون (فارغ التحصیل)
محمد علی ترابی (فارغ التحصیل)
محمدرضا حبیب آگهی (فارغ‌التحصیل)
شیوا رضایی اکبریه (فارغ التحصیل)
محمد مهدوی (فارغ التحصیل)
فرامرز عباسی
سحر بازرگانی
حدیث ذهتاب زاده
محمد رضا هاشمی طاهری


اساتید همکار

دکتر عباس میلانی
Dr. Timon Rabczuk
دکتر سهیل جعفری


 
ورود اعضاء